Ventilatieplan

Gewijzigd op 10/07/2012 door Kelly Cuypers

Dit plan geeft aan welke ventilatiedebieten in de verschillende ruimten nodig zijn en hoe deze door de woning zullen stromen. Concreet komt dit neer op een toepassing van de ‘Ventilatienorm’ op de bouwplannen.

Onze ventilatiespecialisten

Ventilatieplan
Voorbeeld van een isometrisch plan pulsie
© Luchtwinkel
Er wordt voor de droge ruimten bepaald hoeveel m³ luchttoevoer (pulsie in het vakjargon) er nodig is en vervolgens wordt nagegaan hoe die hoeveelheid aangevoerde lucht via de natte ruimten afgevoerd (extractie) kan worden.

Belangrijk is dat de aangevoerde lucht van de droge naar de natte ruimtes kan stromen. Dit kan door een spleet – 1 cm volstaat - onder de binnendeuren te laten of een rooster in de binnendeuren – of muren te plaatsen. Wanneer het uit te wisselen debiet tussen de droge en natte ruimtes goed in balans is gebracht, zou je geen tochtgevoel mogen ervaren.


Onze ventilatiespecialist vertelt meer over het ventilatieplan

Folders over ventileren

Meer informatie op de website van deze bedrijven